Offertevoorwaarden

Uw vrachtlogistiek expert

Specifieke voorwaarden van onze offertes en prijsopgaven.

1. Niettegenstaande enig andersluidend beding zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing op al onze offertes en prijsverminderingen.

2. De in aanmerking genomen gewichts-/volumeverhoudingen zijn als volgt:

Zeevracht 1 ton = 1 kubieke meter

Weg 1 ton = 3 kubieke meter

Luchtvracht 1 ton = 6 kubieke meter

3. De vervoerprijzen zijn afhankelijk van de beschikbare ruimte bij de vervoerders, luchtvaartmaatschappijen, scheepvaart en spoorwegen.

4. De opslagkosten, het wachtgeld, naar gelang van het geval, zijn nooit in onze prijsopgaven begrepen.

5. Kosten voor assistentie bij douanecontrole, presentatie voor scanning zijn niet inbegrepen.

6. Tenzij anders vermeld, gelden de prijsopgaven alleen voor ongevaarlijke goederen waarvan het vervoer noch gereglementeerd noch beperkt is.